سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده ه
لیلا چیت سازخویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده ه
عباس کیان وش – استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی مواد دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به اینکه روش تولید و عملیات انجام شده بر روی فولاد تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت و عملکرد آن دارد، در این تحقیق تاثیر فرایند آهنگری و عملیات حرارتی آنیل کردن کامل و نرماله کردن بر روی خواص مکانیکی فولادcf 53بررسی شده و نتایج با هم مقایسه شد. تصاویر میکروسکوپی بدست آمده از فولاد فوق نشان داد که نمونه خام اولیه دارای میکرو ساختاری فریتی- پرلیتی با میزان نسبی پرلیت ۸۶ درصد و نسبتا درشت است در حالیکه طی فرایند آهنگری یک ساختار فریتی – پرلیتی با میزان نسبی پرلیت ۵۹ درصد و تقریبا ریز دانه که بصورت نسبتا همگن در سرتاسر ریزساختار گسترده شده اند بدست می آید. ساختار نمونه نرماله شده در مقایسه با ساختار نمونه آهنگری شده دانه درشت تر و دارای مقدار نسبی پرلیت بیشتری بوده که این امر باعث کاهش درصد ازدیاد طول آن شده است. نمونه آنیل کامل شده نیز دارای ساختاری فریتی پرلیتی همگن و منظم می باشد که از لحاظ اندازه دانه۵/۲μm) و میزان فازهای فریت و پرلیت ( ۵۰ %) مشابه ساختار نمونه آهنگری شده است