سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا
علیرضا ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد فریدونپور – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی حسن آباد شهرستان داراب

چکیده:

طبق نظرمحققان بالاترین کنترل علف هرز و بالاترین عملکرد دراستفاده ازشیوه های تلفیقی حاصل م یشود دراین خصوص درسال زراعی ۸۹-۹۰ درآزمایش کرت های خرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی در۴تیمار اصلی شامل نواری و سراسری پاشی علف کشهای ریمسولفرون و لاسو+آترازین و ۴تیمار فرعی شامل کاربرد گراماسون شعله افکن و کلتیواسیون و شاهد بدون کنترل بین ردیفهای کاشت درسه تکرار برروی ذرت رقم ۷۰۴ درشمال شهرستان داراب اجرا گردید برهمکنش روشهای سمپاشی و کنترل بین ردیفهای کاشت نشان میدهد که بیشترین عملکرد و نیز کنترل علفهای هرز ازتیمارهای برهمکنش استفاده از علف کش گراماکسون درهر دو تیمار سراسرپاشی بدست آمد نتیجه کلی این که شیوه های تلفیقی به دلیل کاهش پدیده مقاومت و تولید بالاتر به دلیل کنترل بهتر علفهای هرز برروشهای تک روشی ارجعیت دارد.