سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد پارسائی – کارشناس ارشد سازه
زهره فرهادی – کارشناس معماری

چکیده:

روشهای طراحی معماری از طریق مختلف می تواند به بهینه سازی مصرف سوخت درساختمان کمک نماید توجه به روشهای طراحی شهری و ضوابط و مقررات شهرسازی طرح های جامع شهری حلقه مفقوده کاهش مصرف انرژی درساختمان است درواقع از آنجا که ساختمان ها سلولهاس تشکیل دهنده بافت های شهری هستند نه تنها روشهای طراحی و تولید و ساخت و جنس مصالح که محدوده عمل و فعالیت آنها به طور عمده به چهاردیواری فضای درون ساختمان محدود می گردد بلکه الگوهای ساختار فضایی و بافت کالبدی شهرها و نحوه ارایش و استقرار سلولها و ساختمان های شهری درنسبت و ربط با یکدیگر نیز دربهینه سازی مصرف انرژی تاثیر مهمی دارند علاوه براین اقلیم هرمکان جغرافیایی شرایط مناسب ویژه و محدودیت هایی دارد که درنوع طراحی فضاهای مختلف شهرتاثیر گذار است طراحی اقلیمی روشی برای کاهش همه جانبه هزینه انرژی درساختمان و اولین خط دفاعی دربرابر عوامل اقلیمی خارج بنا است ساختمان هایی که برطبق اصول طراحی اقلیمی ساخته شده اند این پژوهش قصد دارد به بررسی تاثیر دو عامل روشهای طراحی شهری و ضوابط و مقررات شهرسازی و عناصر اقلیمی دربهینه سازی مصرف سوخت درساختمان به برخی راه کارهای اجرایی درخصوص استفاده از تاثیر عوامل مذکور دربهینه سازی مصرف سوخت اشاره نماید