سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد ذوقی شال – دانشجوی دکتری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا اتفاقی – کارشناس مهندسی ساخت و تولید- موسسه آموزش عالی کار قزوین

چکیده:

فرایند بررسی شده، کشش عمیق سنتی است. در این تحقیق به بررسی اثر اصطکاک در فرایند کشش عمیق به کمک روش المان محدود از نوع صریح دینامیکی، با استفاده از نرم افزارABAQUS پرداخته شده است. باتغییر ضرایب اصطکاک(μ=۰ ،۰٫۰۱ ،۰٫۰۲ ، …. ۰٫۵ تحلیل اثر روانکاری بین ورق و ماتریس که مهمترین قسمت متاثر از اصطکاک در قالب است، بررسی شده است. نتایج این تحلیل حاکی از این است که به کار بردن روانکار(کاهش اصطکاک) باعث عدم کاهشِ ضخامت ورق در مناطق بحرانی، کاهش نیروی سنبه و کاهش کرنش و همینطور جلوگیری از پدیده ناپایداری پلاستیک میگردد