سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعلی بهزادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی
رضا بهزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

راههای درون شهری که به خیابان یا معبر یا گذرگاه معروف م یباشند بخش اعظمی از سطح شهر را به خود اختصاص م یدهند. در اکثرشهرها بعد از کاربری مسکونی سطح شبکه معابر در درجه دوم و حتی در بعضی از شهرها سطح شبکه معابر از سطح کاربری مسکونی نیز بیشتر می باشد. معابر از زیرساخت های اصلی در سیستم حمل و نقل ترافیک بوده و هر معبر دارای جایگاه و عملکرد خاصی در ساختار شبکه معابر می باشد. جایگاه و عملکرد هر معبر با توجه به موقعیت قرار گیری در شبکه معابر و نیز ویژگی های معابر متصل به این معبر تعیین می شود. در نتیجه برای آنکه یک معبر بتواند نقش عملکردی خود را بخوبی ایفا نماید، علاوه بر توجه به اصول فنی در طراحی، خود معبر نیز باید در ساختار شبکه معابر نیز از موقعیت مناسبی برخوردار باشد. رعایت سلسله مراتب عملکردی شبکه های ارتباطی از مهم ترین پارامترها در عملکرد معابر م یباشد. عدم رعایت سلسله مراتب در طراحی و اجرای معابر سبب کاهش ، ظرفیت و ایمنی مسیر می گردد. در این مقاله سعی شده است تاثیر و نقش رعایت سلسله مراتب عملکردی شبکه معابر بر سطح سرویس و زمان سفر با استفاده از شبیه سازی در نرم افزار Aimsun مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.