سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول همتیان – دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسن نجفی –
بهرام حسین زاده –
تیمور توکلی –

چکیده:

باتوجه به اینکه ۶۲% شکرجهان ازنیشکر تولید می شود تعیین مقاومت برشی ساقه نیشکر جهت برداشت بهینه آن لازم می باشد دراین آزمایش مقاومت برشی ساقه نیشکر تحت تیمارهای رطوبت ۷۸% و%۵۴ ،%۶۲ ،%۷۱ و۴۶درصد موقعیت میانگره ۱۰ گره مورد بررسی قرار گرفت جدول تجزیه واریانس اثرفاکتورهای ذکر شده را درسطح آماری ۱درصد معنی دار نشان داد با کاهش ۱۲درصدی قطرساقه مقاومت برشی ۱۱ درصد کاهش یافت و با کاهش رطوبت از ۷۸درصد به ۴۶درصدw,b مقاومت برشی ۱۶٫۳درصد کاهش یافت.