سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا تورعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور واحد ته
جمشید شنبه زاده –
احمد فراهی –

چکیده:

سیستم مدیریت یادگیری یک نرم افزار مبتنی بر وب است که امکان مدیریت و بررسی های لازم را برای نظارت بر نحوه استفاده از محتوای یادگیری و نتایج آن فراهم می کند با توجه به تاثیر این سیستم ها برفرایندیادگیری دراین مقاله به بررسی عوامل موثر در میزان اثربخشی آنها بریادگیری دانشجویان دوره های الکترونیکی پرداخته ایم. این مقاله ضمن یک تحقیق پیمایشی رابطه میان رشته تحصیلی دانشجوان و عناوین درسی ارائه شده در یک سیستم مدیریت یادگیری را با کارایی این سیستم ها و اثربخشی آنها بریادگیری مورد بررسی قرارداده است داده های گرداوری شده دراین تحقیق ا زجامعه اماری دانشجویان دانشگاههای الکترونیکی کشور ایران جمع اوری شده و متغیرهای کارایی سیستم مدیریت یادگیری عنوان دروس و رشته تحصیلی برای ارزیابی میزان اثر بخشی مورد بررسی قرارگرفتند.