سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه خرم شکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سیدمحمدعلی زمردیان – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

سدهای تاخیری پاره سنگی غشای نفوذناپذیری ندارند و آب می تواند از داخل آنها عبور نماید با ذخیره شده بخشی ا زحجم رواناب درمخزن سد و تخلیه تدریجی آن دبی اوج سیلاب کاهش و زمان تداوم سیلاب افزایش می یابد دراین پژوهش تاثیر رسوب غیرچسبنده و تغییر ضخامت و قطرسنگدانه ی محیط متخلخل برعملکرداین سد مورد بررسی قرارگرفت بنابراین ازمایشات روی نمونه ی سد تاخیری پاره سنگی با مقطع مستطیلی درسه ضخامت متفاوت و با ۲قطر مختلف رسوب درجریان آب انجام گردید نتایج نشان میدهد که بیشترین مقدار کاهش دبی پیک ۴۱/۹۶درصد و مربوط به استفاده از رسوب ۰/۶ میلیمتر درجریان و سنگدانه ۲۰میلیمتر درمحیط متخلخل می باشد.