سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

فریدون احمدی – استاددانشگاه پیام نورایران تهران
فاطمه سهرابی – کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

درکشورما درچندساله اخیربه موضوع کارافرینی توجه شده و قبل ازآن به جزچندمورد خاص تقریبا سابقه ای درزمینه فعالیت درخصوص آن وجود نداشته است متاسفانه عده زیادی از مسئولین مردم و حتی تحصیلکرده ها اساتید دانشگاهی برداشت و تلقی غلط از کارافرینی دارند زیرا این واژه که ترجمه اغوا کننده ای ازکلمه Entrepreneurship است را به معنی ایجاد کاریا اشتغال زایی میدانند درحالیکه کارافرینی دارای مفهومی وسیعتر با ارزشتر از برداشت فوق ازاین کلمه است این برداشت ناصحیح ازکارافرینی و همچنین تورم نیروی انسانی بیکار درجامعه بخصوص دربین دانش آموختگان دانشگاهی موجب شده بسیاری ازسیاستهایی که برای توسعه آن اتخاذ شده و نیز برنامه ای تدوین شده بخشنامه و سخنرانیهای مسئولان دراین خصوص صرفا جنبه اشتغال افرینی برای آن درنظر گرفته شود حتی دردانشگاههای کشور که می بایست درزمینه توسعه کارافرینی به مفهومواقعی آن و جهت دهی مناسب دیدگاه ها و برداشتها ازاین موضوع پیشتازباشند نیز متاسفانه این معضل به شکل ناخوشایندی وجود دارد دراین طرح تحقیق به بررسی تاثیر اموزش کارافرینی برکسب دانش مربوط به کارافرینی شناسایی و تحریک استعدادها و مهارتهای کارافرینانه و کشف فرصتهای جدید پرداخته شده است.