سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد ابوالقاسمی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قدرت اله محمدزمانی – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

از آنجا که سرعت سوزش پیشرانه دوپایه تابعی از ترکیبات موجود درآن می باشد جهت دستیابی به رفتار سرعت سوزش مناسب در آن از کاتالیس تهای سرعت سوزش استفاده می شود دراین تحقیق تاثیر دی اکسید تیتانیوم TiO2 برروی رفتار سرعت سوزش دو نوع فرمولاسیون پیشرانه دوپایه مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصل از اندازه گیری سرعت سوزش نقش کاتالیستی TiO2را دراین نوع پیشرانه تایید می نماید.استفاده از TiO2 اثرقابل توجهی روی افزیاش سرعت سوزش پیشرانه دوپایه دارد تنها حضور ۰/۵% TiO2 دراین دو نوع فرمولاسیون ۱۰% و ۱۶% سرعت سوزش را افزایش داده است درنمونه های پیشرانه حاوی TiO2 شیب منحنی لگاریتمی سرعت سوزش برحسب فشار افزایش یافته است.