سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روزبه فرهودی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مریم مکی زاده تفتی – مرکز تحقیقات جنگلها و مراتع ایران کرج

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره آبی بقایای گیاهی جو ( با غلظت ۰ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ درصد) بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز بذر چچم و یولاف وحشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی د رچهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی جو سسب کاهش جوانه زنی، رشد گیاهچه و وزن تر گیاهچه در چچم و یولاف وحشی شد. عصاره آبی جو همچنین سبب افزایش تخریب غشا سلولی و غلظت مالون دی آلهید و کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در بافت گیاهچه گیاهان هدف شد. در بالاترین سطح غلظت عصاره آبی جو بیشترین میزان تخریب غشا سلولی و کمترین وزن تر گیاهچه و فعالیت آنزیم الفا آمیلاز در چچم مشاهده شد.