سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد مخدومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، عضو باشگاه پژو
ناصر نصرت زهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی واحد سراوان

چکیده:

درسالهای اخیر در کشورهای صنعتی بخش اعظمی از بودجه های عمرانی صرف تعمیرسازه های بتنی شده است. در کشور ما آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست، اما وجود سازه های بتنی آسیب دیده و نیز اجرای عملیات تعمیر سازه های بتنی آسیب دیده گواهی بر تخصیص بودجه های هنگفت در این زمینه می باشد. با توجه به این موارد، در خصوص مقاوم سازی تیر، ستونها و اتصالات سازه های بتن آرمه توسط کامپوزیتهای FRPاقدامات، تحقیقات و مطالعاتی در چندسال اخیر انجام گرفته است، ولی با این وجود تا کنون مطالعات و بررسی های لازم جهت قابهای بتنی که متشکل از اعضاء قابی(تیر، ستون و اتصالات) می باشد و رفع ضعف های منجر به مدهای گسیختگی و بهسازی آنها صورت نگرفته است. در این مقاله با توجه به مزایای دورپیچ توسط کامپوزیتها که محصورشدگی بتن و در نتیجه افزایش انعطاف پذیری و باربری قابهای بتنی را به دنبال دارد، به بررسی رفتار قابهای بتن آرمه دورپیچ شده توسط الیاف FRP پرداخته شده است.