سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا محسن پور – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

هدف کلی این تحقیق که در قالب یک مقاله ارائه شده بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی، مهارت و سطح آگاهی و انگیزش پرسنل شرکت توزیع نیروی برق از دید سرپرستان مربوطه می باشد که به عنوان نمونه این تحقیق در شرکت توزیع نیروی برق شیراز انجام گرفته است . در این تحقیق ارتباط نوع مدک تحصیلی و همچنین سابقه خدمت پرسنل بر کارایی مهارت و سطح آگاهی و انگیزش این افراد که دوره های آموزش ضمن خدمت گذرانده اند مورد ارزیابی قرار گرفته است.