سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیمان اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد (جوشکاری)، دانشگاه صنعتی شریف
علی کریمی طاهری – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استفاده از روش اکستروژن در قالب زاویه دار همسان به عنوان روشی جدید در تولید دو فلزی، پیش از این توسط دیگر محققین مورد بررسی قرار گرفته است، اما هیچ گونه تحقیقی در مورد بررسی تاثیر دما و زمان نگهداری بر اتصال نفوذی بین سطوح در تماس صورت نگرفته است. در تحقیق حاضر لوله های آلومینیومی در غلافی از مس در دمای اتاق تحت عملیات اکستروژن در قالب زاویه دار همسان قرار گرفتند و در دماها و زمان نگهداری مختلف در فشار ثابتی از فرایند اکستروژن درقالب زاویه دار همسان،اتصال نفوذی داده شدند. سپس با انجام آزمون استحکام برشی، استحکام اتصال اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده مبین آن است که دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد همراه با زمان نگهداری ۸۰-۶۰ دقیقه منجر به دست یابی به بیشترین استحکام برشی باند اتصال می گردد.