سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید مجید افتخار موسوی – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد،گروه مواد و متالورژی
میلاد حجتی – دانشجوی کارشناسی ، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،گروه مواد و م
ابوالفضل بابا خانی – دانشجوی کارشناسی ، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،گروه مواد و م

چکیده:

یکی از اهداف ساخت عمده ساخت قطعات فولادی به روش متالورژی پودر تولید قطعات با چگالی بالا نزدیک چگالی تئوری و در نتیجه دست یابی به خواص مکانیکی بهبود یافته می باشد. روش های زیادی برای حصول خواص مطلوب در قطعات تف جوشی شده پایه آهنی متالورژی پودر وجود دارند ولی در این رابطه پارامترهای تولید از جمله دمای تف جوشی و اتمسفر کوره و میزان عناصر آلیاژی به کار رفته از اهمیت ویژه می تواند برخوردار باشد. در این تحقیق با استفاده از پودر فولاد پیش آلیاژی کروم-مولیبدن دار با آنالیز شیمیایی ۳% کرم، ۰۵% مولبیدن و ۰/۴% کربن که در فشار ۶۰۰ مگا پاسکال متراکم و در دماهای ۱۱۵۰ و ۱۲۵۰ تف جوشی شدند تاثیر دما و اتمسفرهای مختلف بر ساختار و خواص مکانیکی مورد بررسی قرارگرفت. بررسی های انجام شده نشان می دهد که اتمسفرهای مختلف تاثیر بیشتری بر فاکتور شکل حفرات داشته و فاکتور کشیدگی که به تغییرات هندسی حفرات وابسته را کمتر تحت تاثیر قرار می دهد. بطور کلی محیط های با شرایط احیا کننده تاثیر بهتری بر خواص مکانیکی و ساختاری قطعات متالورژی پودر AstalloyCrM دارند. افزایش دمای تف جوشی نیز با تغییر مورفولوژی حفرات خواص مکانیکی را بهبود دهند.