سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عماد مدهوشی مزرعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
عباس رهی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

با توجه به کاربرد های متعدد استفاده از تشدیدگرهای پایه گرافنی مکعبی با لبه های گوه ای، اهمیت شناخت و عوامل موثر روی ویژگی های ورق های گرافنی بیشتر شده است. در این تحقیق، پاسخ های مکانیکی ورق های گرافنی در هر دو حالت استاتیکی و دینامیکی در اثر نیروهای متغیر خارجی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار نیرو های خارجی در پاسخ های مکانیکی ورق های گرافنی موثر است. در این تحقیق بررسی اثرات دما بر ورقه های گرافنی با استفاده از تئوری مکانیک محیط های پیوسته مورد مطالعه قرار می گیرد.