سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین بردبار – کارشناس ارشد مهندس شیمی
مسعود شفیعی – کارشناس ارشد شیمی آلی

چکیده:

روغن سبزه محصولی است که به همراه آب و کربنات پتاسیم تشکیل محلولی امولسیونی میدهد که درفرایند خشک کردن انگور و تولید کشمش به کاربرده می شود این محصول از واکنش استریفیکاسیون اتانول با اسیدهای چرب در حضور کاتالیست اسیدی بدست می اید انگورها دارای یک پوسته مومی شکل هستند که فرایند از دست دادن رطوبت توسط این پوسته کنترل می شود و محلول حاصل از روغن سبزه و کربنات پتاسیم باعث تسریع درفرایند از دست دادن رطوبت درانگور و خشک شدن مناسب تر و بالطبع تولید محصول با کیفیت تر می شود دراین تحقیق به بررسی اثر دما برروی سرعت پیشرفت واکنش استریفیکاسیون و همچنین میزان پراکسید تولیدی که محصول جانبی مضر می باشد مورد بررسی قرارگرفت