سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا سمیعی – دانشجوی دکترا- مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
ندا سادات فعال نظری – کارشناسی ارشد- مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بیت اللهی – استاد- مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی دمای نهایی کلسیناسیون ساختار و خواص فوتوکاتالیستی پودرهای مزوپور اکسید تیتانیم بوده استکه بدین منظور نمونه های پودری مزوپور اکسید تیتانیم با استفاده از روش قالبگیری شیمیایی P123، بر پایه فرآیندهای خودچینی و با استفاده از روش سل-ژل سنتز گردیدند و سپس به منظور تبلور فاز آناتاز، کلسیناسیون در دماهای ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد. محصولات بدست آمده با استفاده از تکنیکهای (small & wide angle) N2-adsorption ،XRD مطالعه شدند. نتایج ساختاری تشکیل مزوساختار در نمونه های مورد مطالعه را تایید کردند. همچنین آنالیزهای فوق کاهش نظم ساختاری، افزایش بلورینگی و کاهش سطح ویژه با افزایش درجه حرارت را نشان دادند. نتایج تست فوتوکاتالیستی با استفاده از رنگدانه متیلن آبی نیز نشان داد، نمونه عملیات حرارتی شده در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد بیشترین فعالیت دارد که این مسئله لزوم برقراری تعادل میان پارامترهای ساختاری (برقراری نظم و سطح ویژه) و میزان بلورینگی را در افزایش بازده فوتوکاتالیستی ثابت می کند.