سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شانقی – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی، گروه خوردگی
علیرضا صبورروح اقدم – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی ومهندسی، گروه خوردگی و حفاظ
کاظم بشارتی گیوی – استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

یکی از فاکتورهای مهم در تعیین خواص مغناطیسی نانو ذرات، دمای زینتر کردن پودر تهیه شده به روش سل – ژل احتراقی است. در این پروژه پودر نانو ذرات هگزا فریت استرانسیم با روش سل – ژل احتراقی تهیه شده و سپس تاثیر تغییرات دما بر روی خواص مغناطیسی، ساختاری و فازی پودر هگزا فریت استرانسیم با استفاده از VSM، SEM و XRD مورد بررسی قرار گرفت و بهترین خواص مغناطیسی در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و اندازه دانه ۵۵ نانومتر بدست آمده است.