سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد فلکی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های
محمود حیدر زاده سهی – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه
سید محمد لاری بقال – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی
احمد علی آماده – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی ومواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش

چکیده:

در این تحقیق برای ایجاد پوشش های کامپوزیتی Ni-Co/SiC ، حمام واتس حاوی ذرات کاربید سیلسیم با قطر ۵۰ نانومتر مورد استفاده قرار گرفت. به منظور جلوگیری از اگلومراسیون نانو ذرات SiC فعال ساز سطحی SDD(Sodium Dodecyl Sulfate) به مقدارمناسب به حمام اضافه شد. سپس تاثیر درصد وزنی ذرات در پوشش و غلظت SDS در حمام بر مورفولوژی و خواص مکانیکی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی بافت و ریز ساختار پوشش ها آزمون پراش پرتو ایکس و SEM و به منظور تعیین استحکام کششی، سختی و داکتیلیته پوشش ها، آزمون کشش تک محوری و میکروسختی سنجی انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش درصد ذرات SiC در حمام استحکام کششی نهایی و تسلیم مهندسی به دلیل تغییر بافت و افزایش میزان حضور کاربید سیلسیم در پوشش و کاهش اندازه دانه، افزایش می یابد. همچنین با افزایش غلظت SDS در حمام استحکام تسلیم و کششی نهایی افزایش و داکتیلیته تا غلظت ۰/۵ درصد وزنی زیاد و سپس کمتر می شود.