سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدامیررضا مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی
سیدمحسن سجادی – استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
سهراب نظری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سیدامین اصغری پری –

چکیده:

مهمترین مساله درطراحی سرریزهای پلکانی توجه به توانایی این سرریزها درمستهلک کردن انرژی جریان میباشد استهلاک انرژی درسرریز پلکانی درطول سرریز براثربرخورد جریان آب با پلکان ها زبریهای بزرگ انجام م یشود بنابرانی انرژی کمتری درانتهای سرریز باید مستهلک شود و درنتیجه سازه مستهلک کننده انرژی با ابعادکوچکتری مورد نیاز است محققین بسیاری درجهت طراحی و ساخت بهترین ابعاد این پله ها درجهت داشتن بالاترین استهلاک انرژی برامدند میزان اثرگذاری دبی درمقدار استهلاک انرژی و رابطه موجود بین این دو عامل کمتر مورد توجه واقع شده است دراین تحقیق انالیز برای بک سرریزپلکانی ۱۵پله ای با دبی های متفاوت توسط نرم افزار FLUENT با انتخاب مدل آشفتگی k -e استاندارد و روش عددی VOF صورت گرفت نتایج این پژوهش نشان میدهد که با افزایش دبی جریان بدون اعمال تغییرات درهندسه مدل از میزان استهلاک انرژی کاسته می شود.