سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

پریچهر خدری – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، (
عاطفه گودرزی – دانشجوی کارشناسی مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان یک نهاد آموزشی که بیش از ربع قرن از تاسیس آن می گذرد، نقش گسترده ای را درجهت رشد و گسترش و توسعه آموزش و بالا بردن سطح دانش آموختگان و ارتقائ عدالت اموزشی در ایران دارا میباشد. داشتن منابع انسانی متخصص و کار آمد از ضروری ترین و زیربنایی ترین نیازهای جامعه برای توسعه بوده و دانشگاه ها بواسطه چنین نیروهایی از اهمیتی ویژه برخوردار هستند و نقش کلیدی آنها و تاثیرگذاریشان در ابعاد اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی روز به روز به روز آشکارتر می گردد. در واقع آموزش عالی هرکشوری گذرگاه اصلی توسعه بشمار می آید. در نقد و بررسی های انجام شده یافته های بدست آمده نشان داد که دانشگاه آزاد اسلامی با تامین فرصت های زیاد و یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه برای دستیابی به دانشگاه در را تحقق عدالت اجتماعی گام های موثری برداشتهاست. بی تردید دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تاسیس خود تا امروز نقش مهمی را در تحولا ت اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا کرده است . دانشگاه آزاد توانسته با برخورداری از یک شبکه گسترده و بی نظیرآموزشی در سطح کشور تاثیراتپایا و دامنه داری را در عرصه علمی کشور بر جای گذارد و نقش خود را به عنوان یکی از مهم ترین موسسات آموزشیمنطقه برجسته سازد . سوال محوری مقاله به نقش و اثرگذاری دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه توسعه آموزش مربوط میباشد، اینکه دانشگاه آزاد اسلامی چه تاثیری در توسعه و ارتقای فرهنگ ایفا نموده و چه تاثیری بر روی گسترشآموزش عالی داشته است نوشتار حاضر در تلاش برای پاسخگویی به پرسش فوق این فرضیه را به آزمون می گذارد که دانشگاه آزاد اسلامی توانسته با گسترش زیرساخت های علمی و آموزشی، افزایش نرخ باسوادی، حضور در دور افتادهترین مناطق کشور و تاسیس رشته های مرتبط با مقوله فرهنگ زمینه ساز درک متقابل بیشتر میان خرده فرهنگ ها گردد بدین نحو که با گسترش ارتباطات فرهنگی و فراهم آوردن فرصت تعامل خرده فرهنگ ها با یکدیگر زمینه ساز درک متقابل بیشتر میان آنها شود و نوعی نسبی گرایی فرهنگی را اشاعه دهد، امری که خود زمینه ساز توسعه فرهنگی کشورخواهد بود.