سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه طاهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
مهدی قمشی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

عبور سیال از پیرامون موانع، سبب ایجاد ورتکس در پایین دست موانع می گردد، وجود موانع و شرایط عبوری جریان سبب تشکیل امواج عمود بر جریان می شود. در این تحقیق تاثیر دامنه ی امواج عمود بر جریان بر غلظت رسوبات معلق پایین دست موانع، در یک فلوم آزمایشگاهی بااستفاده از ذرات ریز سیلیس به عنوان رسوبات و استوانه های چوبی به عنوان موانع بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دامنه موجعرضی بر میزان غلظت بار معلق پایین دست موانع موثر می باشد و با افزایش دامنه ی موج عرضی غلظت رسوبات معلق کاهش محسوسی پیدا می نماید