سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمصطفی طباطبایی قمشه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
محمود قنواتیان –
محمد قنواتیان –
حمیدرضا اعطایی – کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی، دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل تخریب تجهیزات صنعتی، پدیدهی خوردگی است که به عنوان یکی از زیانبارترین آفت های صنایع مطرح می گردد. این زیان ها به حدی اهمیت دارد که تحقیق درحوزه های مربوط به فناوری های کنترل خوردگی، بخش عظیمی از پژوهش ها و تحقیقات کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص دادهاست. درکشور ما نیز به دلیل قرار داشتن صنایع نفت،گاز و پتروشیمی، در مناطق مستعد پدیدهی خوردگی, بررسی این پدیده و مدیریت آن، ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. این مقاله به بررسی تاثیر خوردگی روی شکست صفحات نگهدارنده زیرین بسترهای جاذبهای سطحی گرمایی (TSA) در واحد جداسازی هوا در پتروشیمی فجر در منطقه ویژه اقتصادی در ماهشهر پرداخته و زمینهی پیشگیری و رفع اثرات خوردگی را مورد مطالعه قرار می دهد. با محاسبات صورت گرفته چندین راهکار برای جلوگیری ازشکست صفحات نگهدارنده زیرین بسترهای جاذبهای سطحی گرمایی (TSA) ارائه میگردد که میتوان به حذف محیط خورنده، توسط قرار دادنجداکننده ) separator ( در ورودی (Demister pad) به همراه درین در کف محفظه TSA از سیستم ) هوای ورودی ( جهت خارج کردن آب آزاد و نیز می توان به تغییر فولاد مورد استفاده )فولاد ۳۰۴ ( با فولاد زنگ نزن Duplex به عنوان یکی دیگر از راهکارها اشاره کرد