سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا نجاتی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
وهاب سرفرازی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

میزان آسیب پذیری سازه های ژئوتکنیکی در برابر بارهای لرزه ای وابستگی بسیار زیادی به میزان میرایی امواج دینامیکی در محیط دارد هدف ازاین مطالعه بررسی تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی سنگ و خاک بستر بر میزان میرایی امواج دینامیکی می باشد برای این منظور با استفاده از مدلسازی عددی و تعریف پارامتر بی بعدی تحت عنوان ضریب اتلاف تاثیر ۵ پارامتر چگالی مدول الاستیسیته ضریب پواسون، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی بر مقدار ضریب اتلاف مورد بررسی قرار میگیرد نتایج مدلسازی های عددی نشان میدهد که رابطه کاملا معناداری بین مقدار پارامترهای ژئومکانیکی و ضریب اتلاف انرژی امواج دینامیکی وجود دارد همچنین بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که در شرایطی که محیط ژئوتکنیکی دارای چسبندگی بالایی باشد زاویه اصطکاک داخلی تاثیری بر مقدار ضریب اتلاف ندارد