سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مجید معتمدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد نوشهر
محمدحسین درویش متولی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
حسین ابو – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

ازدیرباز درمتون اقتصادی سرمایه گذاری و نرخ رشد آن به عنوان شاخص ارزیابی سیاست های اقتصادی و یکی ازعوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی مدنظر بودهاست سرمایه به علت محدودیتی که دارد مورد توجه کشورهای درحا لتوسعه بوده است و صنعت به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی نیاز به سرمایه بیشتری دارد و برای توسعه این بخش رشد سرمایه گذاری بایستی شتاب بیشتری بگیرد دراین عرصه سرمایه گذاری خصوصی به عنوان کاراترین روشدستیابی به تولید از اهمیت بیشتری برخوردار است تشکیل سرمایه خصوصی و رشد آن درهر اقتصادی مستلزم پیدایش فضای مناسب برای سرمایه گذاری است بنابراین نهادسازی فرایندسازی و سیاستگذاری را باید به گونه ای تنظیم کرد که ساختار انگیزشی مناسبی را برای انجام سرمایه گذاری و مشارکت گسترده بخش خصوصی را دراقتصاد فراهم آورند دراین تحقیق ابتدا به بیان مبانی نظری خصوصی سایز و سرمایه گذاری پرداخته می شود و سپس متغیرها موثر برسرمایه گذاری خصوصی در صنعت تعیین و تاثیر خصوصی سازی برآن دربخش صنعت شهرستان فیروزکوه مورد بررسی قرارخواهد گرفت.