سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن خوشکام – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید هاشم الحسینی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سازندهای سنگی به همان اندازه سازه های سنگی تحت تاثیر بارهای دینامیکی و استاتیکی قرار دارند. بارهای دینامیکی بطور متناوب در اثر زمین لرزههای بزرگ، انفجار سنگ، آتشباری، حفاری، ترافیک و غیره ایجاد میشوند. خصوصیات مکانیکی سنگ، تحت تاثیر بارهای دینامیکی و متناوب بطور مشخص میتواند با خصوصیات آن تحت بارهای استاتیکی بخصوص در مورد بارهای متناوب و دورهای ) Cyclic Loading ) متفاوت باشد. در تحقیقات قبلی رفتار سنگ تحت تاثیر بارگذاری متناوب فشاری مورد بررسی قرار گرفته است ، در این کار تحقیقاتی رفتار سنگها تحت تاثیر بارگذاری کاملا معکوس شونده )کشش فشار( و به کمک دستگاه تست خستگی ساخته شده بر اساس تست رایج خستگی – فولاد انجام شده است.از دو نمونه سنگ کریستالین آهکی با اندازه دانه بندی متفاوت جهت بررسی پدیده خستگی با این روش استفاده شد.نتایجبدست آمده نشانگر تاثیر زیاد اندازه دانه ها بر روی پدیده خستگی در سنگها میباشد. با افزایش اندازه دانه ها،سنگ مورد نظر نسبت به شکست خستگی مستعدتر میشود.همچنین امکان ارزیابی حدتحمل و بدست آوردن آن به کمک این نوع تست هست در حالی که این امکان بوسیله روشهای قبلی بارگذاری متناوب بر روی سنگها وجود ندارد.