سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدجمیل قادری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
محمدتقی اعلمی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
بهزاد ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب

چکیده:

دشت میان دربند با متوسط بارندگیسالیانه ۴۵۰ میلی متر و اقلیم نیمه خشک سرد در شمال غرب شهر کرمانشاه واقع گردیده است به لحاظ زمین شناسی جزئ دو ساختار زون زاگرس و زون خرد شده میب اشد مساحت سفره ابدار ۵۳۱ کیلومتر مربع می باشد در جهت تعیین منابع تغذیه کننده سفره اب زیرزمینی علاوه برریزشهای جوی نقشه تراز اب زیرزمینی ایزوپیز ترسیم و مشخص گردیده که اکثر ارتفاعات مشرف به دشت همچنین ابراهه های ورودی به دشت و چشمه های کارستیک جزء مناطق تغذیه ای و رودخانه قره سو و رودخانه رازاور محلهای تخلیه به حساب می ایند با بررسی های مطالعات ژئوالکتریک لوگ چاههای اکتشافی و ازمایشات پمپاژ مشخص گردیده که ابخوان دشت میان دربند از نوع ابرفتی وازاد بوده و بطور متوسط ۱۵۰ متر ضخامت دارد با مطالعه نقشه خطوط هم پتانسیل عمق اب زیرزمینی کمترین عمق اب در ناحیه مرکزی و در حدود ۲ متر بدست امده است با ترسیم هیدروگراف واحددشت برای یک سال سطح اب زیرزمینی ۰٫۴۶ متر افزایش داشت سپس برای نشان دادن افت کلی هیدروگراف درازمدت ۲۵ ساله ابخوان ترسیم و نشان داده شد که دارای سه شیب می باشد