سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوید طاهری زاده – کارشناس ارشد عمران
محمدناصر کافی – دانشجوی کارشناسی عمران
خسرو کافی – کارشناس عمران
امیر دهقان – کارشناس عمران

چکیده:

استفاده از پوزولان ها درتولید سیمانهای مرکب هزینه تمام شده سیمان را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد پوزولانها درکنار کاهش دادن هزینه ها می توانند ربهبود خواص مکانیکی و دوام بتن نقش داشته باشند درپژوهش حاضر جهت بررسی استفاده از پوزولان خاکستر زغال چوب بعنوان جایگزینی بخشی از سیمان مخلوطی خمیر سیمان با درصد های متفاوت پوزولان جایگزین گردیده است و سپس به مقایسه نمونه های پوزولان با نمونه فاقد پوزلان شاهد پرداخته شده نتایج حاکی از بهبود عملکرد بتن با پوزلان خاکستر زغال چوب نسبت به نمونه شاهد می باشد.