سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا حاجی فتحعلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هشتگرد
مهگام مرتضی پور – مدرس دانشگاه آزاد هشتگرد
مرسا بیدلی – مدرس دانشگاه آزاد هشتگرد

چکیده:

آغاز هنر به آغاز تاریخ بشر یعنی هبوط آدم برمیگردد این هنر آغازین همچنان که از ریشه و وجه تسمیه آن روشن است حکایت از هنری قدسی دارد که این هنر از دین تاثیر گرفته و به نوبه خود به دین شکل میدهد یعنی قالبهایی را برای احساسات عواطف باورها خاطره ها و کنشهای دینداران و مومنان به وجود می آورد درمقاله حاضر قصد داریم به منظور فهم دقیق تعامل هنر ودین به بررسی رهیافت ها نظریه ها و گفتمانهای هنری درزمان ها و مکانهای گوناگون پرداخته و اهمیت و نقش نهادهای فرهنگی دینی تاثیر گذاربرآفرینش و بازآفرینی هنرها را تحلیل و ارزیابی کرده تا به شیوه خلق آثار هنری دربستر اجتماع دینی و چگونگی ارتباط این هنر دینی با مخاطبان به آن دست یابیم برای دستیابی به این منظور به بررسی دو نماد مطرح معماری دینی دردنیای مسیحیت و اسلام یعنی کلیسا و مسجد می پردازیم .