سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجتبی رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد قربان ملک – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

سازمانهایی که با تغییرات فراگیر همگام نباشند به سرعت منسوخ میشوند بنابراین سازمان ها بایستی ذهنیت کلاسیک خویش را کنار نهاده و به دنبال آن دسته ازدانش مهارتها فرهنگ و استراتزیها باشند که آنان را دراینده موفق خواهد نمود سازمانی می تواند درمسیر توسعه حرکت روبهجلو و با شتابی داشته ب اشد که با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود را بهدانش و مهارت کارافرینی مولد تجهیز کند تا آنها با استفادها زاین توانمندی ارزشمند سایرمنابع سازمان را بسوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه مدیریت هدایت کنند تقویت کارافرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن ازمهمترین تدابیر ویژه سازمانها درکشورهای درحال توسعه است درهرسازمانی کارافرین بصورت بالقوه وجودداردو مدیریت سازمان باید تلاش نماید توانایی های آنها فعلیت یابند و مهمتر ازهمه اینکه ساختارهای موجود اجازه دهندکارافرین ابراز وجود کند و بتواندتوانایی هایش را بکاربندد دراینجا نقش مدیریان سازمان ازاهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مدیران سازمان میتوانند با زمینه سازی و حمایت موجب پرورش وتشویق فعالیت های کارافرینانه درسازمان شوند.