سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه قادری – شهرستان سقز
سیدکریم قادرزاده –
صلاح الدین قادری –

چکیده:

براساس نظریه دستمزد کارایی پرداخت دستمزد بالا به کارگران درکارگاه های صنعتی باعث افزایش کارایی و بهره وری کارگران و درنتیجه افزایش سطح تولید خواهد شد این تحقیق پس ازبرسری نظریه دستمزد کارایی به بررسی رابطه میان دستمزد و تولید درکارگاه های بزرگ صنعتی پرداخته است بدین منظور ایستایی متغیرهای شاخص کل مزد و حقوق پرداختی به کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی و شاخص تولید کل کارگاه های بزرگ صنعتی که به صورت فصلی و برای دوره زمانی ۱۳۸۳الی ۸۶ جمع آوری شده و ازطریق ازمون ریشه واحد دیکی فولوسنجیده و پس از آن وجود یا عدم وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخصها را ازطریق ازمون همجمعی می ازماید باتوجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص کل مزد و حقوق پرداختی به کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی و شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی وجود دارد.