سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس معادیخواه – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ
شکراله زارع – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

حفاری فضاهای زیرزمینی نظیر تونل سبب ایجاد تغییراتی در وضعیت اولیه تنشهای داخلی زمین شده که علاوه بر ایجاد جابجایی و نشست در محیط اطراف ممکن است سبب القای تنشهای غیرمجاز در سازه ها و بناهای سطحی و زیرسطحی شده و خسارتهای سنگینی را به دنبال داشته باشد بنابراین یکی از مسائل مهم در حفاری تونل در محیطهای شهری بررسی تاثیر عبور تونل از مجاورت سازه ها و معارضین مختلف می باشد دراین مقاله اثر حفاری تونل مترو برتونل فاضلاب شرق تهران بصورت عددی و با استفاده از نرم افزار سه بعدی تفاضل محدود Flac3d مور ارزیابی قرارگرفته است براساس نتایج بدست آمده پیش بینی می شود که جابجایی های ایجاد شده سبب ایجاد نیروهای محوری غیرمجاز و آسیب های سازه ای در پوشش تونل فاضلاب شود.