سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

باقر ابارشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
سیروس قطبی – استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
وحید تقی خانی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین جلیلی – دکتری شیمی پژوهشگاه صنعت نفت تهران

چکیده:

دراین مقاله تاثیر ترمودینامیکی و سینتیکی مایع یونی، [Emim/BF4] بررشد و تجزیه ی بلور هیدرات متان بررسی شده است. به منظور بررسی اثر مایع یونی از تکنیک شبیه سازی دینامیک مولکولی استفاده شد که دید بسیار منابسی از مکانیسم های مولکولی فرایندهای مختلف از جمله چگونگی تاثیر ممانعت کننده ها بررشد و تجزیه ی بلور هیدرات در اختیار قرارمیدهد به منظور درک بهتر اثر ممانعت کنندگی ترمودینامیکی مایع یونی [Emim/BF4] تاثیر آن با نمک سدیم کلرید که از ممانعت کننده های ترمودینامیکی معروف می باشد مقایسه گردید . در جعبه شبیه سازی بلور هیدرات جامد آب مایع و مایع یونی یا نمک سدیم کلرید قرار داده شد و شبیه سازی در دما و فشار مشخص و برای مدت زمان معینی انجام شد.