سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرزو عابدینی راد – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی
راشد احمدی –

چکیده:

شهرهای مرزی از دیرباز محل رفت و آمد جمعیت کشورهای همسایه بوده و به تناسب میزان برقراری ارتباط، بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور تاثیر گذارند. فعالیت هایی از جمله تجارت، قاچاق، روابط خویشاوندی و… سبب حضور این افراد در شهرهای مرزی بوده که هر یک به نوبه خود از امنیت این شهرها کاسته یا بر آن می افزایند. تغییرات فرهنگی نیز با ویژگی هایی چون کمرنگی فرهنگهای اصیل ملی، فراموشی سنتهای فرهنگی وطنی، بی توجهی به اثرات تغییر فرهنگها و جایگزینی فرهنگ مردمان خارجی سنجش میشود. در نتیجه حضور هر چه بیشتر بیگانگان که در بدو ورود به شهرهای مرزی است، تغییراتی در ابزارها، ارزشها و اعتقادات فرهنگی مردمان این شهرها به دنبال دارد. شهرستان مریوان که در غرب استان کردستان واقع شده و با کشور عراق مرز مشترک دارد، بعنوان یکی از شهرهای مرزی پر رفت و آمد معرفی میشود که به دلیل داشتن بازارهای مرزی اخیرا تحت تاثیر ورود خارجیان قرار گرفته و تغییرات فرهنگی آشکاری را تجربه میکند. در این راستا این مقاله بر آن است که به تغییرات فرهنگی مناطق تجاری شهر مریوان در نتیجه ی برخورد با فرهنگ بیگانه پردازد و به این سوال که چه تغییراتی در عناصر فرهنگی منتخب در این محدوده ایجاد شده، پاسخ گوید. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و بررسی کتابخانه ای و مطالعه پیمایشی با کمک ابزار مصاحبه و پرسشنامه در آن استفاده شده است. نتایج بدست آمده گویای این امر است که در راستای ورود تاجران و قاچاقچیان و همچنین کالاها و ابزار خارجی، برخی خرده فرهنگها به کلی دگرگون گشته و برخی دیگر مورد جایگزینی با فرهنگ بیگانه تغییر یافته اند.