سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی عاقلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
حسین عسکریان ابیانه –
حامد هاشمی دزکی –
رضا محمدی چپنلو –

چکیده:

استفاده از تولیدات پراکنده DG بعنوان یک منبع جایگزین برای تغذیه بارهابا افزایش تقاضا برای مصرف و افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی گسترش یافته است اتصال تولید پراکنده به شبکه توزیع دارای مزایای فراوانی می باشد اما حضور این منابع سبب میشود که شبکه های توزیع ماهیت شعاعی خود را از دست بدهند و بواسطه آن و تغییر سطوح جریانهای اتصال کوتاه درنقاط مختلف مشکلاتی درهماهنگی ادوات حفاظتی بوجودخواهد آمد.دراین مقاله ابتدا تاثیر نصب واحدهای تولید پراکنده ازنوع سنکرون یا آسنکرون برروی سطح اتصال کوتاه شبکه توزیع و محاسبه جریانهای خطا با حضورDG بررسی شده است و درادامه تاثیر واحدهای تولید پراکنده برروی هماهنگی حفاظتی رله های جریان زیاد دریک شبکه توزیع مطالعه شده است و تلاش شده است که با انجام شبیه سازی با نرم افزار PSCAD/EMTDC برروی یک شبکه توزیع نمونه تاثیر مقدار ومکان نصب DG برروی هماهنگی رله های جریان زیاد درحالت های مختلف ممکن مورد ارزیابی قرارگیرد.