سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد – جوشکاری، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تاثیر حرارت ورودی جوش بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر مشابه آلیاژهای آلومینیوم ۲۰۲۴ و ۵۰۵۲ به روش اصطکاکی اغتشاشی مورد بررسی قرار گرفت. ورق های آلومینیوم ۲۰۲۴ به ضخامت ۲ میلی متر و آلومینیوم ۵۰۵۲ به ضخامت ۴ میلی متر با هندسه اتصال روی هم جوشکاری شدند. جهت بهینه سازی فرایند، جوشکاری در سرعت ۱۰۰ و ۱۶۰ میلی متر بر دقیقه به اجرا در آمد. پس از بررسی ، ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ دور در دقیقه و سرعت پیشروی ۵۰ ، چرخش ۸۰۰ نمونههای جوشکاری شده مشاهده شد که تحت شرایطی که حرارت ورودی کم باشد در سمت پسران عیب تونل و در شرایطی که حرارت ورودی بالا باشد در منطقه اغتشاش حفرههای گرمایی به وجود خواهند آمد. در تمامی حالات منظقه اغتشاش حاوی دانه های هم محور ریز بود که اندازه دانه آنها نسبت به دانه های فلز پایه به شدت کاهش یافته است. در نهایت مشخص شد که سرعت چرخش ۱۲۵۰ دور در دقیقه و سرعت پیشروی ۱۶۰ میلی متر بر دقیقه اتصالی با کیفیت مناسب بوجود می آورد و جوش حاصل بیشترین استحکام را از خود نشان خواهد داد