سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد برنجیان – استادیار و رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل
سید باقر حسینیان – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت، موسسه آموزش عالی طبری

چکیده:

بتن پر مصرف ترین مصالح ساختمانی است. در اینده نیز مصرف بتن رو به فزونی است. مصالح تشکیل دهنده بتن یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر خواص ان می باشد. در نتیجه شناخت مصالح ، بررسی اندرکنش مصالح با یکدیگر و تاثیر خواص هر یک بر خواص بتن تشکیل یافته از ان ، از اهمیت سزایی برخوردار است. که از جمله ان مصالح سنگی است. با توجه به پیشرفت در زمینه تکنولوژی بتن و استفاده از بتن بالا معیار تغییر شکل در طرح سازه ها و مقاومت مصالح به کار رفته، تنها معیار طرح سازه نخواهد بود و ملاحظات دیگری نظیر سختی الاستیک باید در نظر گرفته شود. در این مطالعه از بین پارامترهای تاثیرگذار مصالح سنگی بر خواص بتن ، به بررسی تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه بر خاصیت مقاومت فشاری و خواص مدول الاستیسیته بتن مقاومت بالا پرداخته شده است. در این راستا نمونه های بتنی با سنگدانه هایی با حداکثر اندازه ادامه نتایج ازمایشات مقاومتی جهت مطالعه خصوصیات مدول الاستیسیته این بتن ارائه شده است. نتایج نشان داده اند، اندزه سنگدانه در خصوصیات مقاومتی و مدول الاستیسیته بتن مقاومت بالا حائز اهمیت است.