سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا دیانی – کارشناس گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات برقابی شرکت آب منطقه ای
مرتضی کرمی – کارشناس ارشد اجرا- موسسه حراء
بهنام ابره – کارشناس ارشد اجرا- موسسه حراء

چکیده:

محاسبه نفوذپذیری در فهم رفتار هیدرومکانیکی سنگ شکسته بسیار مهم و در زمینه های مختلفی از مهندسی سنگ کاریرددارد . نفوذپذیری در سنگ شکسته توسط شکستگی های سنگ کنترل می شود. سیستم شکستگی در سنگ هندسه بسیارپیچیده ایی دارد و این پارامترهای هندسی روی مقدار نفوذپذیری تاثیر می گذارند برای بررسی تاثیر جهت، در سه حالت بازشدگی (بازشدگی ثابت، بازشدگی توزیع شده مستقل / وابسته به طول)، بر روی نفوذپذیری ثابت فیشر مشخصکننده جهتشکستگی سه مقدار متفاوت و منطبق بر شبکههای متراکم، متوسط و گسترده، در آنالیزها می گیرد. برای انجام کار در ابتدا بااستفاده از توزیع آماری پارامترهای هندسی و روش شبیه سازی مونت – کارلو شبکه شکستگی با دانسیته یکسان و ثابت فیشرهای متفاوت برای سه حالت بازشدگی از سایز ۰/۲۵متر تا ۲۰ متر ایجاد و با استفاده از روش عددی المان مجزا نفوذپذیری آنها محاسبه شد. نتایج حاصل نشان می دهد که برای هر مقداری از ثابت فیشر در هر سه حالت بازشدگی ، مقدار نفوذپذیری تغییر نمی کند. به عبارت دیگر جهت شکستگی یا ثابت فیشر بر روی مقدار نفوذپذیری تاثیری ندارد