سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد اسفندیاری –

چکیده:

در تحقیقات گذشته سایه پوش ذرت را تقریباً یک نواخت با جهت برگ تصادفی در نظر می گرفتند، اما تحقیقات اخیر نشان داده که در بعضی هیبریدهای ذرت جهت برگ در یک تراز افقی میتواند فضاهای خالی را با چیدمان فضایی گیاه پر کند . ژنوتیپ های ذرت به دو گروه انعطاف- ناپذیر وانعطافپذیر تقسیم میشوند، ژنوتیپهای انعطافناپذیر مستقل از الگوی کاشت دارای جهت برگ تصادفی هستند و ژنوتیپهای انعطاف- پذیر قابلیت اصلاح جهت برگها را دارند و دارای عملکرد دانه بیشتر نسبت به هیبردهای انعطاف ناپذیر هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی جهت گیری ربگهای ذرت در مرحله گرده افشانی و تاثیر آن بر عملکرد دانه سه هیبرید SC704 و ZP677 و ZP633 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . نتایج نشان داد که SC704 و ZP677 دارای جهت گیری برگ شانه ای و ZP633 دارای جهت گیری برگ تصادفی هستند. SC704 و ZP633 با جهت برگ شانهای عملکرد بیشتری نسبت به ZP633 با جهت برگ تصادفی داشتند.