سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا محمدی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
عبدالحسین صادقی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
علی اصغر اصغریان جدی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

هماکنون اغلب فرشهای ماشینی با استفاده از نخ پود از جنس جوت تولید میشود. با هدف شبیهسازی نزدیک فرش-ماشینی به فرش دستباف، در این پروژه تغییر جنس نخ پود مورد بررسی قرارگرفتهاست. برای انجام عملیات جایگزینیمعادلسازی مشخصات فنی نخها، دو رویکرد یکسانسازی قطر و یکسانسازی نمره انتخابشد. در نتیجه نخهای جوت با نمره ۶/۲lea پنبه ۱۰/۹Ne و پلی استر۵۴۰tex پنبه پلی استر ۲۰/۱۲Ne پنبه پلی استر ۱۰/۱۰Ne و نخ BCF پلی پروپیلن ۲۶۵۰den انتخاب و استفاده گردید. برای مقایسه خصوصیات کیفی نمونه تغییرات ابعادی، وزن در واحد سطح، تراکم گره، مقاومت خمشی در جهت رو و پشت و نیروی لازم برای بیرونکشیدن پرز مورد بررسی قرارگرفت. دستگاه جدیدی با محاسبات و اندازه مناسب برای منسوجات سنگین و ضخیم، جهت اندازهگیری طولخمش، طراحی و ساختهشد. نتایج بدستآمده نشانمیدهد که استفاده از نخ پود از جنس پنبهپلیاستر۲۰/۱۲Neبهترین گزینه به خصوص در ارائه فرشی نرمتر و نخهای پلیاستر ۵۴۰texو پنبهپلیاستر۱۰/۱۰Neگزینههای مناسبی به جای جوت۶/۲lea از جهت تولید فرشماشینی با خواص مکانیکی مشابه اما نرمتر، هستند.