سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

متین ملایی – دانشجو دانشگاه علم و صنعت ایران
سوسن روشن ضمیر –

چکیده:

فنل یک الاینده الی مقاوم در برابر تجزیه زیستی و یکی از مواد پرمصرف در پالایشگاههای نفت نساجی، دارویی، و … می باشد که حتی در غلظتهای پایین منجر به ایجاد مزه و بوی ناخوشایند می شود در سالهای اخیر استفاده از روش اکسایش الکتروشیمیایی برای زدایش فنل به طور گسترده مورد بررسی قرارگرفتهاست دراین روش اکسایش ترکیبات فنلی مرهون تولید رادیکالهای هیدروکسیل روی سطح الکترودها است هدف ازاین تحقیق بررسی چگونگی اثر دو پارامتر مهم عملیاتی شامل جریان و نوع الکترولیت پشتیبان روی بازدهی فرایند اکسایش الکتروشیمیایی در تصفیه یک پساب فنلی بوده است دراین راستا از دو جریان ۲ و ۲/۸ امپر و سه نوع الکترولیت مختلف شامل نمک سولفات سدیم کربنات سدیم و کلرید سدیم بهره گرفته شده است این نتیجه حاصل شد که به منظور حذف فنل، بهترین شرایط جریان ۲ امپر و استفاده از سولفات سدیم به عنوان الکترولیت پشتیبان است.