سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد قلی نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی –

چکیده:

هنگامی که سیل رخ میدهد جریان از مقطع اصلی کانال که درشرایط عادی دران جریان دارد وارد دشتهای سیلابی می شود و به دلیل اختلاف عمق جریان و ضریب زبری درمقطع اصلی و دشتهای سیلابی اصطکاک قابل توجهی درمرز اتصال آنها ایجاد شده و دبی کل جریان را کاهش میدهد دررودخانه ها به هنگام وقوع سیلاب به خصوص درفصل مشترک کانال اصلی و دشت سیلابی هیدرولیک جریان تحت تاثیر شدید اثر جریانهای ثانویه قرار میگیرد و پیش بینی درست توزیع عرضی سرعت جریان رودخانه به عنوان عاملی مهم دربراورد انتقال رسوب مواد آلاینده تعیین نقاط فرسایشی و رسوبگذا ردر عرض رودخانه است دراین مقاله از یک مدل ریاضی شبه دو بعدی که توزیع عرضی سرعت را محاسبه می نماید استفاده شده و تاثیر جریان ثانویه مورد بررسی قرارگرفته است.