سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا صبح خیزی – گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد ،
محمود ابراهیمی – گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد ،
آرمین اسکوئیان – گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایرا
سپیده اسکندری نداف – گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایرا

چکیده:

در تحقیق انجام گرفته، نانو ذره تیتانیوم دی اکسیدTiO2توسط کربن نانو تیوب عامل دار شده و ویژگی های این نانو ذرات توسطTGA ،UV-VIS،FT-IR وBETدر جهت بررسی خاصیت جذب این نانو ذرات در فیبرهای میکرو استخراج و دارو رسانی انجام گرفته است. از آنجاییکه از این نانو ذرات می توان به عنوان پایه فاز ساکن در فیبرهای میکرو استخراج استفاده کرد و با اندازه گیری نسبت خلل و فرج سطح این نانو ذرات می توان خاصیت کاتالیزوری آنها را در فیبر های میکرواستخراج مورد بررسی قرار داد.