سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا صبح خیزی – بخش شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد ، ا
محمود ابراهیمی – بخش شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد ، ا
آرمین اسکوئیان – دانشگاه آزاد مشهد
سپیده اسکندری نداف – بخش شیمی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، مشهد ، ا

چکیده:

در این کار، نانو ذره تیتانیوم دی اکسیدTiO2توسط سه نوع کربوکسیلیک اسید (فورمیک اسید، سیتریک اسید، استیک اسید) عاملدار شده و ویژگی های این نانوذرات توسطBET و TGA،UV-VIS ، FT-IRدر جهت بررسی خاصیت جذب این نانو ذرات در فیبرهای میکرو استخراج و دارورسانی انجام گرفته است.