سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیاران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی دهستانی –
حامد اللهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

همراه با رشد جمعیت مقدار نوع مواد زباله نیز متناسب با آن افزایش یافته است که بسیاری از این مواد زوال ناپذیرند توسعه درکالاهای پت ملزم به ارایه راهکارهای مهندسی جهت بازیافت و همچنین بهره برداری مجدد از موادمصرفی مزبور شده است دراین تحقیق کوشش برای جانشین سازی درصدی از سنگدانه های ریز با حجم برابر از ذرات زباله های فراوری شده بطری های پت دربتن سیمانی معمولی مورد مطالعه و آزمایشقرار گرفته است نتایجحاکی از کاهش کارایی و مدول الاستیسیته بتن پت و یک روند افزایشی و سپس کاهش درمقاومت فشاری و خمشی این بتن ها بوده است.