سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا کارباتی اصل – کارشناسی مهندسی عمران – عمران

چکیده:

دراین تحقیق برای بررسی تاثیر جایگزینی پودر سرباره بدست آمده از سرباره کارخانه ماشین سازی تبریز به جای سیمان برروی مقاومت مکانیکی و شیمیایی ۱۸۰ نمونه مکعبی بتنی به ابعاد ۱۵ سانتی متر با مصرف ۲۵ ، ۲۰ ، ۱۵ و ۰٫۵ درصد سرباره به ج ای سیمان پرتلند نوع ۲ ساخته شده و مورد آزمایش قرارگرفتند. نسبت آب به سیمان ۰/۵۱ و حداکثر سنگدانه ها ۲۵ میلی متر و عیار سیمان و یا سیمان و سرباره در بتن ۳۵۰ کیلوگرم در مترمکعب بود مقاومت فشاری و شیمیایی نمونه های بتنی در سنین ۷، ۲۸ و ه۹۰ روزه اندازه یگری شد نتایج آزمایش ها نشان میدهد که جایگزینی حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد سرباره به جای سیمان برای دستیابی به بتن با مقاومت و کارایی مناسب رضایت بخش است همچنین با افزاشی پودر سرباره به جای سیمان پرتلند جمع شدگی سیمان های سرباره ای و مقاومت بتن های ساخته شده با این سرباره ها در برابر حمله سولفات ها افزایش پیدا میکند.