سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزت اله حقیقت – دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران
محسن هادی زاده – دانشگاه یزد
علی اصغر علمداریزدی – دانشگاه یزد

چکیده:

پارچه های فاستونی یکی از متداولترین پارچه ها درصنعت پوشاک می باشد کیفیت پارچه فاستونی براساس نوع مصرف آن بسیار مهم است خصوصیات فیزیکی و مکانیکی محصولات فاستونی تاثیر بسزایی درکاربرد و راحتی آنها دارد دراین مطالعه تاثیر موقعیت پل تار درماشین بافندگی برروی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پارچه های فاستونی مورد مطالعه قرارگرفت برای این منظور پارچه هایی درسه حالت مختلف پل تار درماشین بافندگی بافته شد نتایج نشان دادکه جابجایی پل تار برروی استحکام تاحدپارگی درجهت تار وزن ضخامت و موج نخهای پود تاثیر معنی داری دارد همچنین برروی نفوذپذیری هوا استحکام تاحدپارگی درجهت پود و موج نخ تارتاثیری معنی داری مشاهده نشده است.