سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امجد ملکی – استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه رازی
محسن اویسی – استادیار گروه فیزیک،دانشگاه رازی
زهرا غلامی راد – کارشناسی ارشد ژئومرفولوژی وبرنامه ریزی محیطی

چکیده:

چشمه های کارستی استان کرمانشاه نقش مهمی در تأمین و تغذیه ی آب استان دارند به همین دلیل جهت شناسایی این چشمه ها و میزان تحول آنها در این پژوهش اقدام به پهنه بندی چشمه های کارست و تهیه ی نقشه ی آن شده است.روش الکترومغناطیسی رادارGPR یکی از روشهای مهم برای آشکارسازی ساختارهای سطحی و نزدیک به سطح زمین می باشد، به منظور دستیابی به اهداف تحقیق به کمک عملیات ژئوفیزیک و با کمک دستگاه رادارGPRدر محدود ۲چشمه ،سراب یاوری(زون زاگرس مرتفع منطبق بر روراندگی)، و سراب نیلوفر(زون زاگرس چین خورده ) انجام گرفت .با استفاده از آنتن ۱۰۰ مگاهرتز غیر پوششی شکستگی سطحی و ساختار چین خورده این مناطق مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از نگاشتهای بدست آمده سرعت موج در لایه را بدست آوردیم. با بررسی پروفیلهای منتج از ردیاب در محدوده سراب یاوری ، میزان انحلال آهک و گسل و بهم ریختگی لایه به حداکثر مقدار می رسد.در نتیجه می توان گفت که در زون زاگرس رورانده بالاترین میزان در تحول چشمه های کارستی به چشم می خورد که این امر خود به دلیل وجود درزو شکاف و گسل و تاثیر درتوسعه انحلال درمنطقه نسبت به سایر واحدها که از تراکم کمتری از گسل ودرزوشکاف برخوردارند است .