سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شنبه – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرنگ عادلی – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی اصفهان
سکینه قلی پور ورکی – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراینتحقیق تجربی تاثیر مویینگی نخهای رینگ پنبه / پلی استر ۶۷/۳۳ برروی زبری سطحی ، ضریب اصطکاک و میزان انعکاس نوری پارچه های تاری – پودی مورد بررسی قرارگرفت. در فرایندریسندگی رینگ دو پارامتر وزن شیطانک ونوع فاصله انداز اپرونها تغییر داده شد و ۶ نمونه مختلف تولید شد نمونه های تولید شده به عنوان نخ پود مورد استفاده قرارگرفتند. تعداد الیاف مویی در سه دسته بلندتر از ۱ میلی متر و بلندتر از ۲ میلی متر و بلندتر از ۳ میلی متر اندازه گیری شدند خصوصیات سطحی پارچه ها در جهت پودری با استفاده از روش ارایه شده بوسیله پن مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج ح اصل نشان داد که تعداد الیاف مویی در گروه های مختلف اثرهای متفاوتی برروی ضریب اصطکاک استاتیکی نمونه ها دارد. الیاف مویی بلندتر از ۲ میلی متر منجر به افزایش ضریب اصطکاک شد درحالیکه الیاف موی کمتر از ۲ میلی متر باعث کاهش ضریب اصطکاک شد زبری سطحی پارچه ها با افزایش تعداد الیاف مویی در هر دسته روندنزولی نشان داد.